مجله اینترنتی وکالت

سوال حقوقی, وکیل, طلاق توافقی, وکالت, موسسه حقوقی

موسسه حقوقی و سوال راجب مسائل حقوقی خود

حذف نام همسر از شناسنامه

دسته بندی : وکیل
بار

اگر زن پس از طلاق همچنان دوشیزه یا باکره باشد ،هریک از زن یا شوهر با ارائه مدارک مورد نیاز مثل گواهی پزشکی قانونی ، میتوانند نام همسر سابقش را از شناسنامه حذف کند

اگر زن بعد از طلاق دوشیزه یا باکره نباشد حذف مشخصات همسر برای هریک از زن و شوهر فقط با تزدواج مجدد امکان پذیر خواهد بود.

حذف نام همسر از شناسنامه مرد تنها منوط است به ازدواج مجدد و ثبت مشخصات همسر دوم در شناسنامه.بعد از ثبت رسمی ازدواج دوم مرد میتواند با در دست داشتن مدارک شناسایی و عقدنامه جدید،به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و خواستار حذف نام همسر اول شود.


کد وبگذار