مجله اینترنتی وکالت

سوال حقوقی, وکیل, طلاق توافقی, وکالت, موسسه حقوقی

موسسه حقوقی و سوال راجب مسائل حقوقی خود

متوفی چقدر از اموال خود را میتواند به نفع شخص دیگری وصیت کند؟

دسته بندی : پرسش و پاسخ
بار

پدر من در وصیت نامه اش قید کرده خواهر بزرگمان پسر بخش محاسبه شود.کلا یک زوجه دارد. چهار پسر و پنج دختر. نود ونه ملیون پول نقد در خانه داشت. خواهر برادر های من پول را که تقسیم کردند . گفتن پدر ما حق داشته یک سوم مال خود را تقسیم کند. انها 13ملیون که به مادر مان می رسید را برداشتن. بعد پول را به سه قسمت تقسیم کردند. در یک سوم قسمت پول را تقسیم 14کردند به خواهر بزرگم دو خواهر یا یک پسر بخش دادند. از بقیه پول 2/3باقی مانده که تقسم چهارده کردند. یک دختر بخش به ان دادند. این تقسیم بندی درسته?خواهرم از نظر جسمانی مشکل داره نمی خوام حقش ضایع شه. پدرم وصیت نامه محضری دارد. یک شاهد هم داره شوهر خواهرم. در کمال صحت و سلامت کامل وصیت نامه نوشته. میشه بگین چگونه باید تقسیم کنیم. که حقش ضایع نشود. ممنون ... ادامه مطلب


کد وبگذار