مجله اینترنتی وکالت

سوال حقوقی, وکیل, طلاق توافقی, وکالت, موسسه حقوقی

موسسه حقوقی و سوال راجب مسائل حقوقی خود

در صورتیکه رضایت مشروط باشد میتوان مجددا شکایت کرد؟

دسته بندی : پرسش و پاسخ
بار

همسرمم در خرداد 95 تصادف کرد ودودست وپا خرد شدگی بینی شکسته وجابجایی وعصب قطع حسی دست صورت چپ ماشین صفر اهن پاره شده مقصر صدردصد فرد روبرو که حتی یک تلفن تا نون نزده (بهتر)برای بیمه 3ماه بعد امد میگفت زضایت بدهید تا بیایم تاکنون شکایتی نکردهایم 1%بیمه هم نداد بیمه گفت خود شما بدهید ویلاتین وفیکساتور گذاشتند 2-3ماه بعد عمل دوم که باز گلاتین وفیکس را برداشتند ریه همسرمcopd(زمان جنگ )مشکلدار شد ودر icu بستری وخردشدگی التیام یافته معیوب وصرت دکتر گفت ول کنید بدتر میشه ودراین مدت مرتب همسرم درد داشت وتب به دکتر جراحش فتیم عفونت داره ونشت چرک ودر این 6 ماه از مهرابان تا اسفند 95مرتب میگفت عکس بگیر مثل اینکه با رادیو لوزی ربرو قراردادداشت یکبار نفرستاد ازمایش ورای اسفند قطعی شد و200 میلیون کلانتری میگفت این فقز نمرده و نباید ببندند پرونده مگر دیه بالا وبه پطشک قانونی گفتم که عمل سوم دارد ولی پروند ه بسه ورای قطعی اسفند 95 صادر شد در اسفند به بیمه گفم نصف بمن بدهید برای عمل... ادامه مطلب


کد وبگذار