مجله اینترنتی وکالت

سوال حقوقی, وکیل, طلاق توافقی, وکالت, موسسه حقوقی

موسسه حقوقی و سوال راجب مسائل حقوقی خود

طلاق یکطرفه بعد از اثبات اعتیاد چگونه میباشد؟

دسته بندی : پرسش و پاسخ
بار

باسلام حکم طلاق من به خاطرنیامدن شوهرم به دفترخانه کشیده شده است وبایدحکم تاحال اجرامی شدولی به دلایلی عقب انداختم واکنون آخرین مهلت من برای مراجعه بیستم اردیبهشت می باشدومی گویندپرونده بسته می شودودلیل طلاقم اعتیادشدیدهمسرم به شیشه است ولی الان 12روزاست که خانواده اش اورادرکمپ بستری کرده اندوازمن خواسته انددست نگه دارم وچون همسرم حدودسه ماه بایدبستری باشدونمی دانم درصورت بیرون آمدن آیاپاک می ماندیاخیرشماصلاح رادرچه می دانید وآیامیشودبدون بستن وهمچنان درجریان ماندن پرونده این مدت راصبرکرد؟باتشکرازشماز ... ادامه مطلب


کد وبگذار