مجله اینترنتی وکالت

سوال حقوقی, وکیل, طلاق توافقی, وکالت, موسسه حقوقی

موسسه حقوقی و سوال راجب مسائل حقوقی خود

کتاب روابط،حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران

دسته بندی : اخبار حقوقی
بار

کتاب روابط،حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران
کتاب روابط ،حوادث،قرارداد  ودعاوی کارگرکارفرما کارگاه در حقوق کاربردی ایران (در دست چاپ در انتشارات جنگل می باشد)

                                         فهرست مطالب

فصل اول:نمونه قراردادهای کار،نمونه دادخواست،فرم بیمه بیکاری،فرم تسویه حساب

قرارداد موقت با کارکنان.

قرارداد کار محدود.

قرارداد خدمت پاره وقت.

نمونه قرارداد موقت.

قرارداد کار(کارمند).

قرارداد کاشناسی.

قرارداد انجام خدمت.

فرم قرارداد مشاوره ای.

قرارداد کار.

قرارداد کار با مدت معین.

قرارداد کار(همکاری در مشاغل همتراز).

قرارداد کار(دائم- موقت).

قراردادکار(دائم- موقت- کارمعین).

قرارداد کار(جهت کار و فعالیت موقت).

قرارداد کار دائم.

قرارداد استخدام.

قرارداد استخدام جهت اجرای امور محوله.

قرارداد کار مجری.

قرارداد کار تمام وقت(متهد).

فرم قرارداد (کارشناس).

قرارداد موقت(کارپذیر).

قرارداد روز مزد کوتاه مدت.

قرارداد تمام وقت.

قرارداد خدمت پاره وقت.

قرارداد کار(با مدت اعتبار معین).

قرارداد کار برای مدت موقت(کوتاه مدت).

قرارداد کارشناسی و نظارت بر تولید محصول.

قرارداد کارشناسی استفاده از خدمات کارشناسی.

قرارداد کارشناسی(کارگزار).

قرارداد مشاوره و ارائه خدمات موقت(کارگزاری).

قرارداد کار در مناطق ویژه اقتصادی بندری.

تمدید قرارداد.

تمدید قرارداد مشاوره.

قرارداد کار آموزی.

قرارداد همکاری تمام وقت.

برگ دادخواست هیاَت تشخیص.

برگ دادخواست تجدید نظر خواهی.

برگ دادخواست دیوان عدالت اداری.

فرم درخواست برقراری مقرری بیمه بیکاری.

فرم تسویه حساب(پایان خدمت) 

 فصل دوم:نمونه لوایح و دفاعیات دعاوی کارو کارگری

موضوع:دفاع در مورد بازگشت به کار.

دفاع:ایام تعلیق،تغییر ساختار شرکت بهره وری،ایاب و ذهاب،حقوق مکتسبه،پاداش.

دفاع:فسخ،اقاله،قرارداد کار مستمر،قرارداد کار موقت،تشخیص و ارزش دلایل شده،نحوه خاتمه قرارداد کار.

دفاع:درخواست حقوق معوقه،بهره وری سه ماه،ماَموریت،فوق العاده کارگاهی،هزینه ایاب و ذهاب.

دفاع:دریافت مزد ماه های ۳۱ روزه،مزد روز ۱۱ اردیبهشت،مرخصی استحقاقی،بهره وری..

دفاع:پاداش تشویقی،ارتقاءطبقه شغلی.

دفاع:انصراف از قطع همکاری،تقاضای باز خریدی،استعفاء.

دفاع:اخراج و بازگشت به کار،عیدی،مرخصی،حقوق معوقه،بیمه بیکاری.

دفاع:درخواست تسویه حساب کامل،درخواست محاسبه پرداخت حسن انجام کار،درخواست بهره وری،درخواست حقوق پس از اخراج تا پایان قرارداد،درخواست عیدی و پرداخت حق سنوات..

دفاع:اخراج و بازگشت به کار،انقضاء مدت قرارداد،عدم اقدام به تسویه حساب.

دفاع:دولتی بودن شرکت،قانون برنامه و بودجه،حسابداران رسمی.

دفاع:کار،مزد،کارگر،کارفرما،کارگاه.

پرداخت حق بیمه بر اساس لیستهای ارسالی کارفرما،گزارشات بازرسی.

عدم شمول قانون کار بر کارمندان سازمان تاَمین اجتماعی.

فوق العاده جذب شناور و فوق العاده سختی شرایط کار.

نوبت کاری،کشیک،هزینه ایاب و ذهاب،عیدی،پاداش،پاداش کارایی کمک های غیر نقدی،هزینه سفر،فوق العاده نقل مکان و حمل اثاث.

فصل سوم:گزارش بازرسان،کارشناسان حوادث کار

حوادث کار.

نمونه فرم گزارش کارگر صدمه دیده و جراحت برداشته.

نمونه گزارش حادثه کار.

حادثه فوت کارگر به علت سقوط از کابین آسانسور.

فوت کارگر به علت برخورد میلگرد به سیم فشار قوی برق.

قتل در اثر حادثه ناشی از کار.

فوت کارگر ناشی از استنشاق سم.

مرگ کارگر:سقوط از داربست.

فوت کارگر:ناشی از سقوط اطاق بار کمپرسی.

سقوط کارگر از پاگرد به علت به هم خوردن تعادل و فوت کارگر.

قطع دست کارگر به موجب اصابت اره.

از بین رفتن انگشت کارگر در اصابت سینک ظرفشویی.

حادثه منجر به شکستگی ساعد دست چپ.

سقوط کارگر در چاله آسانسور و مصدومیت از ناحیه سر.

مصدومیت برخورد تیغه بیل با ساق پای کارگر.

انفجار رطوبت سنج و مصدومیت سرو صورت کارگر.

حادثه به علت در رفتن دیلم کارگر به پایین سقوط و منجر به قطع نخاع کامل می گردد..

آلودگی صوتی بیش از حد استاندارد و کارگاه جراحت گوش و کمر.

عارضه ریوی کارگر به علت اشتغال در واحد سولفوناسیون و درد کمر ناشی از بلند کردن جسم سنگین.

موضوع:بی احتیاطی و بی مبالاتی در انجام کار ناشی از گرد و غبار شیمیایی.

پیرامون حوادث کار در صنایع.

فصل چهارم:نمونه آراء هیاَت تشخیص کار و گارگری

موضوع:مابه التفاوت حقوق و مزایا حق السعی ایام تعلیق.

موضوع:بازگشت به کار.

موضوع:تغییر محل کار گارگر بر خلاف ماده ۲۶ قانون کار.

موضوع:حذف جذب شناور و عدم ارتفاء شغلی.

موضوع:عدم ارائه مدارک و رد دعوی.

موضوع:پاداش بهره وری.

موضوع:دریافت مزد ماهانه با احتساب افزایش مزد سال….بن کارگری.

موضوع:ابقاء به کار،حق السعی،عیدی و پاداش .

موضوع:پاداش تر از مالی،پاداش انبار گردانی،بهره وری.

موضوع:پاداش انبارگردانی،پاداش تر از مالی،ما به التفاوت اضافه کار ما به التفاوت حقوق و مزایا.

موضوع:ارتقاء طبقه شغلی،پرداخت حق جذب،پاداش تر از سالانه،پاداش انبارداری.

موضوع:پاداش بهره وری.

موضوع:اخراج غیرقانونی،افزایش دستمزد.

موضوع:فوق العاده شرایط محیط کار،ابقاء به پست سازمانی قبلی یا مشابه.

موضوع:استعفاء.

موضوع:استعفاء مزد مرخصی،عیدی،سنوات خدمت،حقوق معوقه.

موضوع:سنوات خدمت،حقوق معوقه،عیدی و پاداش،بن کارگری،پرداخت حق بیمه.

موضوع:پرداخت حق بیمه کارگر.

موضوع:مرخصی ذخیره شده مزد روز جمعه،بهره وری،حق مسکن و بن کارگری.

موضوع:مرخصی استحقاقی ابقاء به پست سازمانی،اضافه روز کارگر.

موضوع:فوق العاده اضافه کاری،مزد مرخصی،عیدی و پاداش،فوق العاده کار در ایام جمعه.

موضوع:پاداش بهره وری،مزایای قانونی و حق السعی.

موضوع:بهره وری.

موضوع:ابقاء به کار،پرداخت ایام تعلیق،بن کارگری،حق بیمه،مرخصی.

موضوع:مرخصی،بهره وری،فوق العاده جذب شناور،بکارگیری پست سازمانی قبلی،پست مشابه.

موضوع:کاهش دستمزد شاکی،عدم ارائه پست سازمانی حق جذب شناور،مرخصی بهره وری،مغایر ماده ۲۶ قانون کار عمل کردن کارفرما.

موضوع:قطع رابطه کاری به دلیل اختلاف فی مابین شرکاء.

موضوع:تراضی و توافق صلح و سازش.

موضوع:ابقاء کار و شغل سابق،پاداش روز زن،دهه فجر،فرزند ممتاز.

موضوع:اعتبار امر مختومه.

موضوع:انحلال کارگاه.

موضوع:تغییر مالکیت محل کارگاه.

موضوع:تعطیلی محل کار.

موضوع:بازگشت به کار- حق السعی ایام التعلیق وحقوق معوقه.

موضوع:مدیر عامل شرکت مشمول قانون کار محسوب نشده است.

موضوع:عیدی وجه مرخصی،اضافه کاری سنوات خدمت.

موضوع:مزایای پایان کار احتساب مزد روزانه،اضافه کاری و پرداخت فوق العاده اضافه کاری.

موضوع:تعطیلی به علت عدم تفاهم درون کارگاهی.

موضوع:ذخیره مرخصی،اضافه کار و معوقه بن کارگری،عیدی و پاداش.

موضوع:حق السعی معوقه،بهره وری،اضافه کاری،عیدی،پاداش.

موضوع:ترک کار با میل و اراده خواهان.

موضوع:قطع رابطه کار به دلیل عدم نیاز(کمک هزینه عائله مندی دو فرزند.)

موضوع:قطع رابطه کار به دلیل اتمام قرارداد.

موضوع:تفاوت و تطبیق پرداخت حقوق.

موضوع:قطع همکاری موجه بازنشستگی کار.

موضوع:سنوات،بن کارگری،مرخصی،حق شب کاری.

موضوع:پرستاری در خانه و تحقیق کارشناسی مبنی بر وجود سابقه کار.

موضوع:بازگشت به کار،حق السعی ایام التعلیق و حق بیمه.

موضوع:مزایای پایان کار،سنوات.

موضوع:حسن انجام کار.

موضوع:کار و فعالیت غیر مستمر.

موضوع:ابقاء به کار،مطالبات حق ماَموریت،بیمه نمودن کارگر.

موضوع:بن کارگری مجردی،عیدی،مرخصی استفاده نشده،حق سنوات.

موضوع:حق سنوات،وجه بن کارگری.

موضوع:کارهای غیر مستمر در کارگاه های ساختمانی.

موضوع:حق سنوات،بن کالاهای اساسی عیدی.

موضوع:مابه التفاوت افزایش دستمزد،حق السعی ایام تعلیق.

موضوع:بهای بن کارگری،عیدی و پاداش،مزایای پایان کار،حق السعی معوقه شاکی.

موضوع:اخراج به علت اتمام قرارداد و اخذ مطالبات معوقه،فوق العاده شغل.

موضوع:ارتقاء شغلی بهره وری پرداخت تفاوت مزد.

موضوع:ابقاء به محل کار اولیه.

موضوع:ابقاء به شغل اولیه،مابه التفاوت اضافه کار،کسورات ایاب و ذهاب،اضافه کاری معوقه.

موضوع:ابقاء به شغل قبلی،هزینه ایاب و ذهاب،مرخصی،پاداش،بهره وری.

موضوع:قرار رد دادخواست.

موضوع:قرار عدم صلاحیت مدیر عاملی خواهان.

موضوع:اعاده به کار با حفظ سابقه و شرایط قبلی و حقوق و معوقه و حق السعی ایام تعلیق.

موضوع:حق جذب شناور،بهره وری.

موضوع:کاهش دستمزد،قطع فوق العاده جذب شناور،تعلیق از کار،عدم ارائه پست سازمانی.

موضوع:حذف حق جذب شناور،عدم ارتقاء شغلی،پاداش،بهره وری.

موضوع:عدم اثبات ترک خواهان،پاداش روز زن،دهه فجر،فرزند ممتاز.

موضوع:تفاوت دستمزد،حق مسکن،بن کارگری،عیدی و پاداش،سنوات خدمت،حق بیمه،عدم کفایت دلیل ابرازی.

موضوع:حقوق معوقه،تفاوت دستمزد،بن،حق اولاد،اضافه کار،عیدی،سنوات خدمت،حق بیمه.

موضوع:اخراج به دلیل تعطیلی شرکت،واریز حق بیمه.

موضوع:اقرار به تسویه حساب،مزد،عیدی،بن کارگری.

موضوع:حق ماَموریت،عیدی،مزد معوقه.

موضوع:بن کارگری،حق مسکن،حقوق معوقه،عیدی.

موضوع:حق لباس،حق شیفت،تعطیلات،شب کاری،اضافه کاری،مرخصی.

موضوع:ارائه تسویه حساب،اضافه کاری.

فصل پنجم:نمونه آراء هیاَت حل اختلاف کار و کارگری

موضوع:ابقاء به کار،حق السعی،بن کارگری.

موضوع:بهره وری رعایت عرف کارگاهی.

موضوع:انتقال و تغییر شرایط کار بدون اراده و توافق کارگر.

موضوع:با حفظ سابقه و شرایط قبلی ابقاء به کار،مابه التفاوت دستمزد حق السعی ایام تعلیق.

موضوع:ابقاء به کار،حق السعی ایام تعلیق،ین کارگری،عیدی و پاداش و.

موضوع:محاسبه حق السعی.

موضوع:سنوات خدمت حق السعی ایام تعلیق،طلب مانده مرخصی،عیدی احتمالی.

موضوع:قطع رابطه کاری،اجرای توافق کارگر و کارفرما.

موضوع:دریافت مزد قبل از تطبیق.

موضوع:پرداخت مزایای متعلق بع شغل انتسابی.

موضوع:ارتقاء شغلی.

موضوع:قطع فوق العاده شغل خواهان.

موضوع:پرداخت حق بهره وری طبق روال و عرف شرکت.

موضوع:استعفاء انصراف از اعتراض.

موضوع:پاداش بهره وری.

موضوع:ابقاء به کار،پرداخت مبلغ حق السعی ایام تعلیق بهره وری.

موضوع:اضافه محاسبه و اصلاح راَی بدوی.

موضوع:پرداخت سنوات خدمت،عیدی و پاداش متعلقه،وجه نقدی بن کارگری،پرداخت حق بیمه کارگر.

موضوع:حق جذب شناور،پاداش بهره وری،مرخصی.

موضوع:ابقاء به کار.

موضوع:ابقاءبه کار با حفظ سابقه در شغل هم طراز.

موضوع:قطع همکاری خارج از اراده خواهان.

موضوع:صلح و سازش طرفین دعوی.

موضوع:افزایش مزد،مطالبات احتمالی خواهان بابت پاداش طبق عرف کارگاه،بیمه نمودن کارگر.

موضوع:عرف کارگاه.

موضوع:ابقائبه کار طبق روال قبل،عیدی،حق السعی ایام بیکاری.

موضوع:مزایا سنوات خدمت حق السعی ایام تعلیق،عیدی،بن کارگری.

موضوع:انصراف از استعفا.

موضوع:حق السعی،عیدی،حق السعی ایام بیکاری،پاداش مطالبات معوقه،افزایش دستمزد..

موضوع:قرار اناطه.

موضوع:اتمام قرارداد تسویه حساب.

موضوع:تسویه حساب با خواهان.

موضوع:شب کاری،مرخصی،بن کارگری.

موضوع:احتساب افزایش مزد قطع رابطه کاری از سوی خوانده خارج از اراده خواهان.۳۹۱

موضوع:محاسبه حق السعی ماهیانه و اصلاح آن.

موضوع:حفظ سابقه و شرایط قبلی ابقاء به کار.

موضوع:حقوق معوقه،عیدی،اضافه کارثابت معوقه،بهره وری،ذخیره مرخصی.

موضوع:ذخیره مرخصی،بهره وری معوقه،اضافه کار ثابت.

موضوع:ابقاء در شغل هم طراز بدون تقلیل در مزد و مزایای ماهانه.

موضوع:اضافه کار ثابت،کمک هزینه ایاب و ذهاب.

موضوع:مرخصی،بهره وری،ایاب و ذهاب،عیدی،پرداخت حق بیمه.

موضوع:حق السعی ایام تعلیق،پرداخت بیمه معوقه.

موضوع:مابه التفاوت حق اولاد مرخصی استحقاقی،عیدی،سنوات خدمت.

موضوع:حفظ سابقه،ابقاء به کار قبلی،حق السعی ایام تعلیق،بیمه نمودن کارگر در سازمان تاَمین اجتماعی.

موضوع:ابقاء به کار،حق السعی،بن کارگری،عیدی وپاداش.

موضوع:حق جذب شناور،پاداش بهره وری.

موضوع:حقوق معوقهفحق السعی ایام تعلیق،احتساب فوق العاده جذب شناور و مابه التفاوت طبقه شغلی.

موضوع:مابه التفاوت دستمزد،مابه التفاوت اضافه کاری حقوق و طبقه شغلی.

موضوع:جذب شناور،پاداشبهره وری،مرخصی.

موضوع:جذب شناور و ثابت،حق سرپرستی.

موضوع:قطع همکاری خارج از اراده خواهان.

موضوع:قطع همکاری،دلیل توافق کارگر.

موضوع:حفظ حقوق و مزایا و سابقه کار طبق شرایط و روال قبلی ابقاء به کار،حق السعی ایام بیکاری،حق السعی ایام تعلیق،عیدی و پاداش،بن کارگری،واریز حق بیمه کارگر به سازمان تاَمین اجتماعی.

موضوع:موضوع:اقرار به تسویه حساب،مزد،عیدی،بن کارگری.

موضوع:حق مسکن،بن کارگری،عیدی،مابه التفاوت حقوق،سنوات خدمت.

موضوع:تسویه حساب صوری،حق شیفت،اضافه کاری جمعه،روز کارگر،تعطیلات رسمی.

موضوع:مرخصی استحقاقی،اضافه کاری ایام جمعه،حق شیفت.

موضوع:ارجاع به هیاَت بدوی جهت رسیدگی ماهوی.

 موضوع:پرداخت بیمه طبق قانون کار قبل از 1369.

موضوع:پرداخت وجه و تسویه حساب با کارگر.

موضوع:اصلاح راَی بدوی،پرداخت حقوق کارگر و تسویه حساب.

موضوع:تسویه حساب با احتساب افزایش دستمزد.

فصل ششم:نمونه آراء شعب دیوان عدالت اداری در مورد دعاوی کار و کارگری

موضوع:اعتراض به راَی وزارت کار و بازگشت به شغل سابق عدم رعایت توافق فی مابین کارفرما و کارگر.

موضوع:اخراج غیر قانونی کارگر.

موضوع:پرداخت مزایای دوران مدیریت،اضافه کاری،مرخصی،بهره وری،بن کارگری،معوقه پاداش سنوات و پرداخت حقوق فروردین ….. و افزایش سنوات و مابه التفاوت.

موضوع:اعتراض به راَی مورخ…………..هیاَت حل اختلاف دولتی بودن شرکت شاکی.

موضوع:ابطال راَی……….هیاَت حل اختلاف (عدم ارائه دلیل و مدرک مستند).

موضوع:تجدید نظر دادنامه شماره ۳ و ۱۱۶۲ مورخ………..صادره از شعبه……دیوان عدالت اداری (تجدید نظر خواهی خارج از موعد و مهلت مقرره قانونی.

موضوع:(۱) حقوق و حق السعی (۲) بهره وری و اعتراض به آراء هیئت های حل اختلاف مورخ…..و……..و تقاضای نقض آن (ارجاع به هیاَت هم عرض اختلاف کار وکارگری).

موضوع:تقلضای ابطال و نقض راَی …………..هیاَت حل اختلاف به کلاسه……………(بازگشت به کار).

موضوع:اعتراض به آراء شماره ۱۳۸ و ۱۴۰ هیاَت حل اختلاف و تقاضای دستور موقت (نقص امضاء وکالتنامه و دلیل سمت).

موضوع:اعتراض به آراء ۱۳۸ و ۱۴۰ (هیاَت حل اختلاف مرجع تشخیص اصالت یا جلعی بودن سند نیست.

موضوع:اعتراض به راَی هیاَت حل اختلاف…………(اخراج بدون دلیل و مستند قانونی کارگر.

 موضوع:اعتراض به اخراج تعیین موارد قصور و نقض دستور العمل و آیین نامه های انضباطی کارگاه و نظر مثبت شورای اسلامی کار در راَی لحاظ نشده است.

موضوع:درخواست اجرای مفاد صورت جلسه مورخ……….در خصوص کارهای سخت و زیان آور ساختن کلیه مشاغل موجود در کارخانه سیمان،تهران مدارک و مستندات ابرازی مبین آن است عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط غیر استاندارد می باشد.

موضوع:درخواست بازگشت به کار و اعاده خدمت همراه با حق السعی کامل و احیای حقوق قانونی (شورای اسلامی کارگاه نظریه عدم اخراج کارگر داده است در اخراج کارگر مبانی و مستندات قانونی به صورت مستدل رعایت نگردیده است.

موضوع:اعتراض به راَی شماره……………..مورخ…………هیاَت حل اختلاف تهران موضوع به بازرسی ارجاع نگردیده،حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن در قرارداد ابرازی تعیین نشده است،قرارداد در چهار نسخه تهیه نشده است و صحت و سقم مندرجات قرارداد مورد بررسی قرار نگرفته است.

موضوع:افزایش ۱۰% حقوق بر اساس ابلاغ…………..و افزایش درصدی مزد بر اساس نامه وزارت و ابطال راَی هیاَت حل اختلاف به شماره………….مورخ………..(راَی هیاَت تشخیص فاقد امضاء نماینده کارگران و نماینده مدیران (کارفرما)بوده است.برخلاف صورت جلسه ۹۵ شورای عالی کار عمل شده است.

موضوع:عدم رعایت قانون در خصوص برگزاری انتخاب کانون کارگران بازنشسته شهرستان شمیران به شرح دادخواست،که بدون در نظر گرفتن جهات قانونی و دستور العمل های صادره صورت پذیرفته مخدوش تشخیص داده شده است.

موضوع:اعتراض به راَی مورخ……….هیاَت حل اختلاف کارآئین دادرسی و چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیاَت حل اختلاف از حیث رسمیت یافتن جلسه با حضور حداقل ۷ نفر رعایت نگردیده بالتبع تصمیمات آن نیز رسمی و قانونی نمی باشد.

موضوع:اعتراض به راَی شماره……..مورخ………..هیاَت حل اختلاف بر اساس ماده ۲۶ قانون کار هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل قابلیت اجرا دارد.

موضوع:نقض راَی ……….هیاَت حل اختلاف (کارگاه مربوط از شمول تعریف کارگاه خانوادگی خارج و با توجه به مدارک و مستندات دلاتی بر مشارکت و سهامدار بودن شاکی در داروخانه مورد نظر نیز نداشته و بالعکس مفهوم و منطق قرارداد حاکی از رابطه کارگری و کارفرمایی می باشد.

موضوع:اعتراض به حکم هیاَت حل اختلاف به شماره…………..(تعطیلی کارگاه در اثر مشکلات ناشی از بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که در ماده ۱۵ قانون کار آمده تلقی کرد اما این تشخیص نیز صرفاَ در صلاحیت وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.

موضوع:اعتراض به راَی هیاَت حل اختلاف مورخ……….(عواملی که مشمول یا عدم مشمول قانون کار را در بر می گیرد تابعیت حقوقی یعنی کسب دستور از کارفرما و تابعیت اقتصادی که دریافت مزد می باشد عملی نشده است)

موضوع:اعتراض به هیاَت حل اختلاف مورخ……….(بنابراین وفق ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۲۳ آئین نامه اجرای آن دفتر تنظیم و نظارت کار که مسئولیت پاسخگویی به تمام شکایات علیه مراجع حل اختلاف ادارات کار پذیرفته بود به این تکلیف قانونی عمل نکرده اند.

موضوع:اعتراض نسبت به راَی قطع……..هیاَت تشخیص اداره کار(قرارداد کار با مدت موقت به دلیل تکرار و تمدید به قرارداد نا محدود تغییر ماهیت پیدا نمی کند و مشمول ماده ۲۴ قانون کار قرار نمی گیرد

موضوع:بازگشت مجدد به کار، در رعایت حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات و دستور العمل های آن توجهی نداشته و صرفاَ به لحاظ اتمام قرارداد کار اخراج را تاَیید نموده در حالی که لازمه رسیدگی رعایت مواد۸۵ تا ۹۵ قانون کار در این خصوص بوده است.

موضوع:دعوی کار ناشی از مرور زمان( لایحه قانونی مستند راَی هیاَت ناظر به دعاوی قبل از تصویب قانون کار جدید بوده و به اعتباری با تصویب قانون کار مصوب……….مرور زمان پیش بینی نشده است

موضوع:اعتراض به اخراج به علت مشکلات اقتصادی،ماده ۱۵ قانون کار ناظر به موارد قهوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی می باشد و مراجع حل اختلاف بدون بررسی و بازرسی به صرف اظهارات کار فرما اخراج کارگر را مستنداَ به ماده مزبور تعلیق عنوان نموده است.

موضوع:وقوع حادثه ناشی از کار وفق مواد ۸۵ الی ۱۰۶ با رعایت دستور العمل های شورای عالی حفاظت فنی برای کلیه کارگاه ها و کارفرمایان الزامی است

موضوع:تقاضای نقض راَی مورخ……..هیاَت حل اختلاف و بدواَ صدور دستور موقت نسبت به عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی،پون شکایات و اعتراضات شرکتهای دولتی در هیچ مورد قابل رسیدگی و استماع در دیوان نیست بالتبع تقاضای صدور دستور موقت نیز منتفی است

موضوع:برقراری حقوق و مزایا و حق بیمه و عائله مندی و ۵ ماه حق السعی بلاتکلیفی بازگشت به کار کارگر بدون دریافت حق السعی ایام بلاتکلیفی این قسمت از راَی با مفهوم و منطوق ماده ۱۶۵ قانون کار در تعارض است

موضوع:اعتراض به راَی هیاَت حل اختلاف،اصول و ظوابط مسلم از جمله توجه به سوابق و مدارک ابرازی طرفین و مقررات رسیدگی در مرجع حل اختلاف ضروری و الزامی بوده که رعایت نشده است

موضوع:اعتراض به اخراج در مورد مزایای قانونی ناشی از کار نیز مورد شکایت بوده که نسبت به آن اتخاذ تصمیم نگردیده است

موضوع:ابطال راَی هیاَت حل اخلاف به تاریخ………….دریافت که هرگونه مبلغ به عنوان مشاور و حق المشاوره بوده است عدم رعایت تبصره ۲ ماده ۳۵ و ماده ۲۲ قانون کار راش دارای ایراد است

موضوع:اعتراض به راَی هیاَت حل اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما قراردادی نبوده به استناد بند ه ماده ۲۱ از قانون کار رسیدگی فاقد وجاهت قانونی بوده است

موضوع:اعتراض و جلوگیری از اجرای احکام اداره کار امور اجتماعی دماوند؛کارگاه های کمتر از ۵ نفر و اعتبار عدم پرداخت بیمه تا پایان برنامه سوم مورد ایراد قرار گرفته است

موضوع:تقاضای الزام سازمان فوق به اعطای امتیازات در قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده،شاکی جزء کارگران تابع قانون کار سازمان بنادر و کشتیرانی بوده است

موضوع:اعتراض به راَی هیاَت حل اختلاف به شماره ………….ایراد به مفاد راَی هیاَت حل اختلاف به لحاظ عدم احتساب سنوات دقیق کاری

موضوع:نقض راَی به شماره …………….در اخراج کارگر مفاد ماده ۲۷ قانون کار رعایت نشده است

    فصل هفتم:نمونه آراء موضوعی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد مباحث کارگر و کارگری از 1360 تا پایان 1389

هیاَت حل اختلاف کار و کارگری صالح در رسیدگی دعاوی کارگری است

فوق العاده اضافه کار ساعتی کارگران

رسیدگی به شکایت کارگران در مورد اخراج،مراجع کار و کارگری هیاَت تشخیص و حل اختلاف است

رسیدگی به شکایت اخراج کارگران و باز خرید آنان مراجع کار و کارگری است

طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها و تعیین مزد کارگران

عدم شمول قانون کار برای نهادهای انقلابی

بیمه بیکاری کارگران

طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها

طرح طبقه بندی مشاغل و وظایف شورای عالی کار

شورای اسلامی کار

احراز رابطه کارگر و کارفرما بر اساس قانون کار است

ایجاد محل مناسب ورزشی برای کارگران کارگاه

کارگران شاغل در شرکت های دولتی

مابه التفاوت دستمزد طرح طبقه بندی مشاغل

در خصوص پرداخت عیدی و پاداش کارگران

مرور زمان دعاوی کار و کارگری

پرداخت پاداش

پاداش پایان خدمت

عدم شمول قانون کار به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

دریافت صعوبت ناشی از محیط کار

شیرخوارگاه و مهد کودک کارگران

دریافت ۲۰ % از حقوق و مزایای کارکنان خارجی

میزان حق بیمه کارگاه های مشمول قانون کار

۲۰ % حق کار کارکنان خارجی همراه با مبلغ بیمه بیکاری برای کارگران ایرانی اخذ شود

پرداخت اضافه کاری

اشخاصی که در وزارتخانه،موسسات و شرکتهای دولتی طبق قانون کار مشغول خدمتند،مشمول قانون کار می باشند

اخراج کارگر مشتمل بر اظهار نظر شورای اسلامی کار می باشد

معافیت کارفرمایان از پرداخت بیمه که تا ۵ نفر کارگر دارند

عدم تسری کار ۱۳۶۹ به دعاوی قبل از تصویب این قانون

توقیف عملیات اجرایی آراء کار

ضرورت پرداخت پاداش پایان کار در صورت عدم وجود قرارداد یا عرف مسلم

ذکر مدت در قرارداد کار آن را غیر دائمی می کند

پرداخت غرامت ناشی از حوادث کار منوط به نظر و راَی مقامات صالحه می باشد

اجرای ماده ۳۸ قانون تاَمین اجتماعی در مورد کارفرمایی است که از کارگر استفاده می کند.

صراحت ماده ۲۷ قانون کار اخذ نظر شورای اسلامی کار است

اخراج کارگر بدون نظر شورای اسلامی کارگاه مجوز قانونی ندارد

هیاَت حل اختلاف تشکیلش با ۷ نفر از اعضاء قانونی است

عنوان رابطه استخدامی بین کارفرما و کارگر بر اساس قانون کار وجود ندارد

کار مشمول کار با پرداخت ۱۰ سال حق بیمه به منظور برقراری مستمری

عدم اعمال قانون کار در مورد کارگران بیمه شده که بدون اراده از کار بیکار شده اند خلاف صراحت قانون است

اخراج کارگر با نظر کمیته انضباطی و شورای اسلامی کارگاه باید باشد

شمول قانون بیمه بیکاری نسبت به کارگرانی که بدون میل و اراده باز خرید شده اند

عدم تشکیل هیاَت حل اختلاف یه علت عدم نصاب قانونی اعضاء هیاَت

با ذکر مدت در قرارداد کار،قرارداد موقت تلقی می گردد

شمول کار بر بعضی مشاغل یا سازمانها منوط به اظهارنظر مراجع صالحه قانونی است

احتساب ایام بیماری جزو سوابق خدمت در قانون کار است

تشخیص شمول کار و مقررات بیمه در روابط اشخاص

بیمه بیکاری و عدم تداخل میل و اراده کارگر در بیکار شدن

بیمه اجباری کارگران ساختمانی

اجرای آراء هیاَت تشخیص و حل اختلاف به اجرای احکام دادگستری واگذار شده است

شمول قانون کار برای اتباع خارجی در نهادها و موسساتی که غیر تسلیحاتی هستند

رسیدگی ماهیتی هیاَت حل اختلاف کار و کارگری

انعقلد قرارداد بدون تاریخ و عدم درج موضوع ماده ۷ الی ۱۰ قانون کار

شکایت شرکتهای تابعه وزارت جهاد و کشاورزی در هیاَت حل اختلاف کار و کارگری

ذکر مدت قرارداد مبنی بر موقتی بودن قرارداد کار است

اعتبار یا عدم اعتبار لایحه مرور زمان ۱۳۵۹ دعاوی کار وکارگری

قطع کامل رابطه استخدامی در مورد بازنشستگی و

کیفیت محاسبه مالیات حقوق کارکنان خارجی در ایران

محکومیت کیفری از مصادیق ترک خدمت است

بیمه اجباری کارگران ساختمانی

دایره شمول بیمه بیکاری

برقراری مستمری بیمه بیکاری

طرح طبقه بندی مشاغل

تحقیق در خصوص کار خویشاوندان کارفرما

تجهیز مراکز فنی و حرفه ای

عدم واریز بیمه در مهلت قانونی توسط کارفرما

مساجد و تکایا گارگاه نیستند

عدم شمول همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول قانون کار

شرایط شمول بیمه بیکاری

تعلق کارگاه به پدر،مادر یا همسر

مرخصی مادران(متبرک و محترم)شیرده کودکان و نوزادان غیور فردای کشور

واگذاری محل خدمت کارگران و بیمه بیکاری

مدت استفاده بیمه بیکاری

تعریف کارگر مشمول بیمه بیکاری

نحوه محاسبه و پرداخت بیمه بیکاری

حق بیمه تاَمین اجتماعی

لزوم قید مشخصات طرفین،نوع کار،میزان مزد…….در قرارداد کار

تا پنج نفر کارگاه از پرداخت حق بیمه معاف است

جریمه اشتغال غیر مجاز کارگر خارجی

کار فصلی و غیر دائمی مشمول بیمه بیکاری نیست

ملغی شدن مرور زمان دعاوی کار و کارگری

حق ماَموریت خارج از کشور

خاتمه قرارداد کار با انقضاء مدت

اعتبار امر مختومه در دعاوی کار و کارگری

شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور

عدم شمول مصادیق بیمه بیکاری

تحقیق و تفحص در مورد انتقال کارگاه

مصوبه کمیته استانی کارهای سخت و زیان آور

کشتارگاه مصداق کارگاه است

اجرای مقررات و ضوابط فنی  بهداشت کار توسط کارفرمایان

حمایت تاَمین اجتماعی در بیمه بیکاری

دائم یا موقتی یودن قرارداد کار در صلاحیت مراجع کار و کارگری است

کشتارگاه مصداق کارگاه و روابط کار وکارگری می باشد

تعطیلی کارگاه نافی استحقاق بیمه بیکاری نیست

کیفیت دستمزد معلمان و عدم شمول قانون کار بر آنها

انجام فرضیه حج و استفاده از مرخصی

تعطیلی کارگاه و بیمه بیکاری

طرح طبق بندی مشاغل

قانون کار و مدرسه

یکسان بودن ساعات کار در سراسر کشور

تعیین تکلیف کارگران مازاد بر احتیاج

دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان

اخذ پروانه ساختمانی برای احداث بنا و…… مشمول ماده ۴ قانون کار و کارگاه نمی شود

مقررات ملی ساختمان

سهو قلم در صدور راَی

جریمه کارفرمایانی که بدون اجازه در کار از اتباع خارجی استفاده می کنند

اعتبار امر مختومه

شمول یا عدم شمول کارگاه بدون محل فعالیت کارگر نیاز به تحقیق و تفحص دارد

پرداخت فوق العاده کار با اشعه

شرایط قانونی تشکیل هیاَت های تشخیص و حل اختلاف کار و کارگری

ضرورت اخذ نظریه شورای اسلامی کار در اخراج کارگر

شرایط استحقاق دریافت بیمه بیکاری توسط کارگر

ایجاد شرایط مناسب و مطلوب کار در کارهای سخت و زیان آور

ارتباط حقوقی طرفین بر اساس مشارکت است نه رابطه کار و کارگری

حق استفاده از مرخصی زایمان

معافیت از پرداخت حق بیمه کارفرمایان

شرایط قانونی تشکیل هیاَت های تشخیص و حل اختلاف کار و کارگری

تعیین تکلیف حق سنوات خدمت

الزام کارفرمایان به بیمه نمودن کارگران خود

حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۸۵

تعلیق قرارداد کار

اشتغال در کارگاه مشمول قانون کار

انجمن های صنفی و عملکرد آنها

کمیته استانی کارهای سخت و زیان آور

شرایط احراز بیمه کارگران ارسال لیست به سازمان و غیره

تعیین حداقل مزد به عهده شورای عالی کار می باشد

تعیین و تشخیص نیروهای مورد نیاز و مازاد شرکت های صنعتی

اشخاصی که مشمول مقررات خاص می باشند از شمول کار مستثنی هستند.

دریافت ما به التفاوت مزد ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

خدمت نظام وظیفه جزو سابقه خدمت کار محسوب است

تغییر وضعیت حقوقی مالکین کارگاه کارفرمای جدید قائم مقام کارفرما قبلی خواهد بود

استحقاق شاکی به دریافت مستمری بیمه بیکاری

شرایط پرداخت حق بیمه کارگران

جبهه،جنگ،سربازی جزو سابقه خدمت است

شرایط تشخیص کارهای سخت و زیان آور

الزام کارفرمایان به پرداخت پاداش پایان کار

قرارداد مقاطعه کاری و قانون کار

شرایط طرح دعوی شخص حقوقی و مدیر شرکت

واگذاری کار توسط پیمانکار اصلی به پیمانکاران جزء

تغییر در مالکیت کارگاه تاَثیری در روابط با کارگران شاغل در کارگاه ندارد

بروز بیماری ناشی از کار

شرایط پرداخت فوق العاده کارانه

استحقاق کارگران به دریافت بیمه بیکاری

کارفرما مکلف به پرداخت سهم بیمه خود و کارگر به سازمان می باشد

احتساب سوابق خدمت،سربازی،جنگ

شرایط حضور وکیل دادگستری یا غیر دادگستری در جلسات هیاَت تشخیص و حل اختلاف کار وکارگری

عدم رعایت مدلول ماده ۲۷ قانون کار در اخراج کارگر

عدم جواز قصور در انجام وظایف محوله و لزوم رعایت آیین نامه انضباطی کار از طرف کارگران

محاسبه و تقسیم بیمه

قطع همکاری قانون و وفق مقررات قانون کار صورت گرفته است

تخفیف بیمه استخدام کارگر مطابق شرایط قانون کار

اخراج غیر قانونی کارگر

شمول کسر بیمه از حقوق و مزایا و ترتیبات و تفسیر و تبیین آن

کارگر،کارفرما،کارگاه عناصر تشکیل دهنده روابط کار وکارگری

تشخیص لزوم یا عدم لزوم قطع همکاری توسط هیاَت حل اختلاف

شرایط تشکیل حل اختلاف

استحقاق بیمه بیکاری به کارگرانی که بدون میل و اراده بیکار شده اند

داشتن سابقه بیمه برای استحقاق دریافت بیمه بیکاری

فسخ قرارداد کار بدون نظر شورای اسلامی کار

تاَخیر در پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت سازمان تاَمین اجتماعی نمی باشد

دستور العمل انجمن صنفی دارای قواعد آمره نیست

اشتغال کارمند دولت در غیر ساعات اداری در کارگاه خصوصی

تعریف کارگر روز مزد

الزام و تعهد کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر

تکلیف شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد کارگران

مرخصی ذخیره شده و تعریف آن

مشاغل سخت و زیان آور

شرایط صحیح اخراج کارگر

پرداخت اضافی از روی احسان مزد محسوب نمی شود

کار در سازمانهای دولتی و شمول و عدم شمول قانون کار بر آنها

قطع رابطه کار و تعطیلی کارگاه به علت عدم سود دهی

شرایط رسیدگی در هیاَت های هم عرض حل اختلاف کار و کارگری

اخراج کارگران بدون رعایت مقررات موضوعه

شرایط تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتن کارگران اخراجی

رابطه مدیر عامل با شرکت از زمره روابط حاکم بر کار و کارگری نمی باشد

خروج کارگران جهاد سازندگی از شمول قانون کار

حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت متناسب با نرخ افزایش می یابد.                          

فصل هشتم:چگونگی حل اختلافات بین کارگر و کارفرما ناشی از قرارداد کار

ماهیت اختلافات

اختلاف فردی و اختلاف جمعی

۲-۱- اختلاف در حقوق و منافع

۲- شیوه های معمول حل اختلاف

۱-۲- شیوه های حل اختلاف فردی

۲-۲- شیوه های حل اختلاف جمعی

۳- نظام حقوقی حل اختلاف

۱-۳- نظام بین المللی

۲-۳- نظام داخلی

۳-۳- شورای کارگاه

۴-۳- هیاَت داوری

۵-۳- هیاَت حل اختلاف

۶-۳- سازش

۷-۳- شورای کارگاه

۸-۳- هیاَت حل اختلاف

قانون کشاورزی

مذاکره مستقیم (سازش)

تقسیمات نماینده وزارت کار و امور اجتماعی

شورای حل اختلاف (و خانه انصاف)

۴- هیاَت عالی حل اختلاف

۵- دیوان عدالت اداری

۶- دوران تصویب و اجرای قانون کار ۱۳۶۹

۷- ویژگی های دادرسی و حل اختلاف کارگری

۸- مراحل حل اختلاف

بند اول:حل اختلاف فردی کار

سازش

رسیدگی در مراجع حل اختلاف

۹- رسیدگی پژوهشی د رهیاَت حل اختلاف

۱- ترکیب هیاَت حل اختلاف

۲- نحوه انتخاب اعضای هیاَت ها یحل اختلاف

۳- شرایط عضویت در هیاَت حل اختلاف

۴- شرایط از دست دادن عضویت هیاَت حل اختلاف

۱۰- حل اختلاف جمعی کار

۱- عوامل وقوع اختلاف جمعی کار

۲- رسیدگی اختلاف جمعی در مراجع حل اختلاف

۱۱- آیین رسیدگی مراجع حل اختلاف قانون کار

۱- صلاحیت

۲- وکالت(نمایندگی)

۳- مراحل قبل از رسیدگی

۴- جلسه رسیدگی

۵- رسیدگی به دلایل

۶- راَی

۷- موارد رد اعضای هیاَت (تشخیص و حل اختلاف)

۸- ابلاغ راَی

۹- اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف

۱۰- مقررات خاص هیاَت حل اختلاف

۱۱- چگونگی دفاع خوانده دعوی

۱۲- تصمیمات حل اختلاف

بخش اجرای احکام حل اختلاف

۱۲-بخش نحوه شکایت از آراء قطعی مراجع حل اختلاف

۱-دیوان عدالت اداری

۲- نحوه متوقف ساختن اجرای آرای مراجع حل اختلاف

 فصل نهم:گزارش یک پرونده

تعهدات و تکالیف کارگر و کارفرما

الف)تعهدات و تکالیف کارفرما

ب)تعهدات و تکالیف کارگر
41e50f2d0ab3b34f7043f93dfca6a480 کتاب روابط،حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران

امتیاز بدهید

کد وبگذار