مجله اینترنتی وکالت

سوال حقوقی, وکیل, طلاق توافقی, وکالت, موسسه حقوقی

موسسه حقوقی و سوال راجب مسائل حقوقی خود

چگونه یک علامت تجاری را ثبت کنیم؟

دسته بندی : ثبت شرکت
بار

۱- مشخصات متقاضی / متقاضیان:
منظور از متقاضی، اعم از مالک یا نماینده قانونی (وکیل…) می باشد.
الف) مالک اظهارنامه : مالک به کسی اطلاق می گردد که علامت به نام وی تقاضای ثبت می گردد، مالک (یا مالکین) علامت می تواند شخص (یا اشخاص) حقیقی یا حقوقی (ویا هردوی آنها) باشد.
 
۱- شخص حقیقی : چنانچه متقاضی مایل به ثبت علامت به نام خود یا شخص حقیقی دیگری باشد باید مندرجات این بندرا تکمیل نماید
 
توجه ۱: چنانچه تعداد مالکین حقیقی بیش از یک نفرباشد در این بند باید مشخصات تمامی آنها با قید میزان سهم هرشخص مشخص گردد
توجه۲ : منظور از نوع فعالیت قیدشده در این بند مواردی مانند فعالیت های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، بازرگانی، خدماتی و….
 
۲-                                                   شخص حقوقی :
چنانچه مالک علامت تجاری یک شرکت یا مؤسسه، انجمن، سازمان،حزب، نهاد، و… باشد این بندتکمیل گردد.
* نام شخص حقوقی (نام شرکت یا مؤسسه و…)
* نوع شخص حقوقی که مربوط به شرکتها می باشد.( نوع شرکت اعم از مسؤلیت محدود سهامی خاص یا عام، تضامنی، نسبی، مختلط و تعاونی)
* نوع فعالیت (تولیدی، صنعتی، کشاورزی، بازرگانی، خدماتی و…)
* محل ثبت (شهرستانی که شرکت، موسسه و … در ثبت شرکتهای آن محل به ثبت رسیده است)،
* شماره ثبت شرکت یا مؤسسه (منظور شماره ثبتی است که طی فرآیند قانون به یک شرکت یا مؤسسه… تعلق می گیرد)
* تابعیت شخص حقوقی (ایران یا هرکشوردیگرمتقاضی ثبت)
* اقامتگاه (محل استقرار دائمی)
* مرکزاصلی (محل فعالیت اصلی، امورمهم و مکاتبات و …)
* نشانی
* ذکر کد یا صندوق پستی، تلفن، دورنگار و نشانی الکترونیکی الزامی است
* سایراطلاعات : منظور ذکر اطلاعات دیگری که از نظر متقاضی ثبت ضرورت دارد.
 
توجه ۱: چنانچه متضاضیان اظهارنامه شامل شخص حقیقی و حقوقی باشند باید هردو بند ۱و۲ (از قسمت الف) اظهارنامه را تکمیل نماید.
توجه۲: درصورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اسم و نشانی متقاضی ثبت مقیم خارج از کشور علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین نیز نوشته شود.
 
 
ب) نماینده قانونی : درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و …) به عمل آید این بندتکمیل گردد.
توجه : درصورت تعدد متقاضی ثبت شخصی که به نمایندگی از سایرین حق مراجعه و مکاتبه با مرجع ثبت و انجام سایر تشریفات اداری لازم جز دریافت گواهی نامه علامت را دارد باید با ذکر اقامتگاه تعیین گردد.
 

امتیاز بدهید

کد وبگذار