مجله اینترنتی وکالت

سوال حقوقی, وکیل, طلاق توافقی, وکالت, موسسه حقوقی

موسسه حقوقی و سوال راجب مسائل حقوقی خود

پولی را سال های قبل به کسی قرض گرفتم آیا زمان پرداخت به نرخ روز محاسبه می شود ؟

دسته بندی : پرسش و پاسخ
بار

 پرسش مخاطب درباره نحوه ادای قرضی که سالها پیش داده شده، این است:
با سلام.فرض کنید ۱۰ سال پیش ۱۰۰۰ متر از کل ارثیه پدری را من و برادرم با رضایت فروخته باشیم(هر کدام ۵۰۰ متر) و به هر کدام ۳ میلیون تومان سهم رسیده باشد و برادرم سه میلیون تومان حاصل از فروش زمین را به من قرض داده باشد، حال بعد از ده سال بنده باید سه میلیون تومان را به نرخ روز حساب کرده و پس دهم یا به اندازه ۵۰۰ متر از زمین های باقیمانده زمین پس بدهم؟
پاسخ کارشناسان :به لحاظ حقوقی قرض جزء عقود معین بوده که بموجب آن احدِ طرفين مقدار معيني از مال خود را بطرف ديگر تمليك مي كند كه طرف مزبور مثل آن را ازحيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و درصورت تعذرِ ردِ مثل، قيمت يوم الرد رابدهد.

امتیاز بدهید

کد وبگذار