مجله اینترنتی وکالت

سوال حقوقی, وکیل, طلاق توافقی, وکالت, موسسه حقوقی

موسسه حقوقی و سوال راجب مسائل حقوقی خود

مهمترین تخلفات انتظامی قضات

دسته بندی : وکیل
بار

4ec0268b67f32c6603e25ca381a68db8 مهمترین تخلفات انتظامی قضات
مهمترین تخلفات انتظامی قضات
مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین

با توجه به قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ مهر ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ رئیس قوه قضاییه

تنظیم از نیما نیایش

۱. دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی۲. صدور دستور متعارض و مبهم و کلی۳. صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ۴. صدور قرارهای تامین نامتناسب۵. عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین

۶. دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت۷. بازداشت غیرقانونی۸. عدم ثبت پرونده‌ها در دادسرا تا مرحله صدور قرار نهایی۹. عدم تمدید قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی۱۰. عدم تمکین دادسرا پس از فک قرار تأمین توسط دادگاه

۱۱. عدم توجه به صلاحیت محلی و ذاتی۱۲. عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت۱۳. عدم قید مشخصات سمت قضائی، تاریخ و شماره کلاسه پرونده در صورتجلسات تنظیمی۱۴. آزادی متهم بدون اظهارنظر در تحقیقات مقدماتی۱۵. استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و آراء

۱۶. استفاده بی‌رویه از فرم، آن‌ هم بعضاً غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها۱۷. عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی۱۸. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده‌های کیفری۱۹. عدم تعیین تکلیف نسبت به آلات و ادوات جرم۲۰. نگهداری آلات و ادوات جرم در مکان‌های نامتناسب

۲۱. اخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیقات۲۲. صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی۲۳. ناخوانا بودن دستورات قضائی۲۴. صدور قرار یا رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا رسیدگی۲۵. انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد نیابت

۲۶. صدور قرار مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع۲۷. وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء۲۸. دستورات غیرحقوقی با جمله‌بندی نامتناسب۲۹. صدور حکم با استناد به مواد غیرمرتبط۳۰. صدور حکم خارج از چارچوب کیفرخواست

۳۱. تشدید حکم در مقام تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی۳۲. صدور دستورات تلفنی۳۳. فقدان امضای نماینده دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات دادرسی دادگاه۳۴. عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوا۳۵. برخورد تند و بعضًا غیرمتعارف و توهین‌آمیز

۳۶. ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و وکیل۳۷. عدم توجه به مستندات۳۸. عدم پذیرش و ثبت لوایح۳۹. دادنامه [کردن] پرونده قبل از انشاء رأی۴۰. آمارسازی در سیستم مکانیزه

۴۱. صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری شاکی۴۲. بایگانی نمودن پرونده‌های اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی۴۳. کسر از آمار پرونده‌های قدیم اجرای احکام و ثبت مجدد آن با کلاسه جدید۴۴.بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه۴۵. عدم نظارت بر اجرای احکام شلاق و وصول جریمه

۴۶. عدم تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی۴۷. عدم توجه به اعتبارات امر قضاوت‌شده۴۸. عدم توجه به مفاد اسناد رسمی۴۹. تلقی حکم به قرار توسط دادگاه تجدیدنظر۵۰. صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی وفق مقررات

۵۱. وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد مقرر۵۲. افزایش خواسته در جلسه اول بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی۵۳. عدم پاسخگویی به ایرادات در اولین جلسه دادرسی۵۴. دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل دادخواست۵۵. قبول اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی

۵۶. رسیدگی و اصدار رأی توأمان به دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا [اصلی]۷. عدم دعوت از نماینده بیمه در پرونده‌های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه۵۸. دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در احکام غیابی۵۹. عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال غیرمنقول بر اساس قیمت منطقه‌ای۶۰. عدم امضاء صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر

۶۱. عدم اعطای فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه۶۲. عدم ذکر حضوری یا غیابی بودن رأی۶۳. صدور آراء غیرمستدل و غیرمستند۶۴. اطاله دادرسی۶۵. تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف

۶۶. عدم مقابله دادنامه ها۶۷. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد خواسته۶۸. صدور حکم خارج از خواسته۶۹. الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی۷۰. قرار دادن متهم در اختیار آگاهی قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.

منبع: قضاوت‌آنلاین

 
اختبار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

مهمترین تخلفات انتظامی قضات

امتیاز بدهید

کد وبگذار