مجله اینترنتی وکالت

سوال حقوقی, وکیل, طلاق توافقی, وکالت, موسسه حقوقی

موسسه حقوقی و سوال راجب مسائل حقوقی خود

در صورتیکه رضایت مشروط باشد میتوان مجددا شکایت کرد؟

دسته بندی : پرسش و پاسخ
بار

همسرمم در خرداد ۹۵ تصادف کرد ودودست وپا خرد شدگی بینی شکسته وجابجایی وعصب قطع حسی دست صورت چپ ماشین صفر اهن پاره شده مقصر صدردصد فرد روبرو که حتی یک تلفن تا نون نزده (بهتر)برای بیمه ۳ماه بعد امد میگفت زضایت بدهید تا بیایم تاکنون شکایتی نکردهایم ۱%بیمه هم نداد بیمه گفت خود شما بدهید ویلاتین وفیکساتور گذاشتند ۲-۳ماه بعد عمل دوم که باز گلاتین وفیکس را برداشتند ریه همسرمcopd(زمان جنگ )مشکلدار شد ودر icu بستری وخردشدگی التیام یافته معیوب وصرت دکتر گفت ول کنید بدتر میشه ودراین مدت مرتب همسرم درد داشت وتب به دکتر جراحش فتیم عفونت داره ونشت چرک ودر این 6 ماه از مهرابان تا اسفند 95مرتب میگفت عکس بگیر مثل اینکه با رادیو لوزی ربرو قراردادداشت یکبار نفرستاد ازمایش ورای اسفند قطعی شد و200 میلیون کلانتری میگفت این فقز نمرده و نباید ببندند پرونده مگر دیه بالا وبه پطشک قانونی گفتم که عمل سوم دارد ولی پروند ه بسه ورای قطعی اسفند 95 صادر شد در اسفند به بیمه گفم نصف بمن بدهید برای عمل همسرم گفند بودجه نداریم اگردادند باشه رف سال 96 درد دست همسرم خجالت میکشید ولی با گریه صبحها بیدار میشد ومیدیدم درد داره وکبودشده (چپ)فرووردین 96 بیمه رضایت محضری گرفت و10-15 روز بعد ریخت بحساب به نرخ 95ودر اردیبهشت دست همسرم وضعش خیلی بد شد وبه اندازه یک گردو در دستش بیرون زد دکترگفت عفونت شدید وباید تخلیه بشه (الته یکبار دستش شکاف و نخ سیا هوسفید بیرن اورد)عمل نکرده زخم دست همسرم سر باز کرد ووحشناک سوراخ وعفونت بعد هم گفت زه استخوان زده وتراشیدند اسخوان وخلیه عفونت گفم که پلاتین خارجی ونباید عفونت کنه قصور موقع عمل نبوده گفتند سیستم بدنش ضعیف بوده ودوستش دکتر عفونی هم امد وزیر نطر او با انتی بیوتیک کنترل شد ولی گفت باید 6ماه یا یکسال بیاد برای تخلیه خوب شدنی نیست ا- با تجه به رضایت محضری بیمه که دیه روز هم ندادهوسال 95 در 96 داده و بیماری داخلی بوده میشه پرونده بجریان بیفته چطور ؟ایا دکتر که مرتب رفتیم وگفتیم عفونت وسهل انگاری کرده میشه شکایت کردچون اگر همون 4-5 ماه قبل رسیدگی کرده بود اینجور نمیشد 3-دیه چطور ؟فرد مقصر غایب چی ؟لطفاراهنمایی کنید ودر نهایت قبول میکنید ؟ماس بگیرم ممنون از محبت وتلاشوقتی که میگذارید سربلند وسلامت باشید

امتیاز بدهید

کد وبگذار