مجله اینترنتی وکالت

سوال حقوقی, وکیل, طلاق توافقی, وکالت, موسسه حقوقی

موسسه حقوقی و سوال راجب مسائل حقوقی خود

خودرو خریدم اما فروشنده سند به نام نمی زند تکلیف قانونی چیست ؟

دسته بندی : پرسش و پاسخ
بار

پرسش مخاطب درباره خودداری فروشنده خودرو از انتقال رسمی آن به نام خریدار این است:
یک دستگاه خودرو معاوضه کردم ومابقی راپول دادم درتاریخ مقررفروشنده که نمایشگاه داراست اززدن سندامتناع مکندوطبق قولنامه عمل نمی کندوسندهم به نام اون نیست چکارباید کردلطفامراراهنمایی کنید متشکرم
پاسخ کارشناسان :شما می توانید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت فروشنده و مالک اصلی طرح نمایید.

خودرو خریدم اما فروشنده سند به نام نمی زند تکلیف قانونی چیست ؟
۳ از ۱ رای

کد وبگذار