مجله اینترنتی وکالت

سوال حقوقی, وکیل, طلاق توافقی, وکالت, موسسه حقوقی

موسسه حقوقی و سوال راجب مسائل حقوقی خود

برای آزمون قضاوت چه بخوانیم؟

دسته بندی : وکیل
بار

06db0090e3050ac5f0aef91ceba2eb2f برای آزمون قضاوت چه بخوانیم؟
برای آزمون قضاوت چه بخوانیم؟
منابع مطالعاتی پیشنهادی رتبه‌های برگزیده آزمون قضاوت ۹۵

منابع پیشنهادی برای کسب آمادگی برای آزمون تصدی منصب قضا، از زبان رتبه‌های ۲، ۳، ۶، ۷، ۸ و ۹ مرحله تستی آزمون قضاوت سال ۱۳۹۵

برای خواندن متن کامل مصاحبه پایگاه خبری اختبار با رتبه‌های برتر آزمون قضاوت ۹۵، روی لینک‌ها کلیک کنید

نیما منصوریان رتبۀ دوم آزمون قضاوت ۹۵

حقوق مدنی: قانون مدنی در نظم حقوق کنونی دکتر کاتوزیان و کتاب شرح جامع قانون مدنی دکتر فرهاد بیات

آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی: دوره سه‌جلدی بنیادین دکتر شمس و متن قانون

حقوق تجارت: قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی فرشید فرحناکیان

آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری: نص قانون

حقوق جزا: مجموعه ۳ جلدی حقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی و مجموعه ۳ جلدی حقوق جزای اختصاصی دکتر میرمحمد صادقی.

محمود فتاحی میلاسی رتبۀ سوم آزمون قضاوت ۹۵

منابع مطالعاتی من در وهله اول نص مواد قانون بود اما برای بعضی درس‌ها مثل حقوق مدنی، نص کافی نیست.

حقوق مدنی: صرفاً کتاب قانون مدنی در نظم حقوق کنونی دکتر کاتوزیان و تست‌های آزمون‌های مؤسسه داداستان؛

حقوق تجارت: کتاب حقوق تجارت در نظم تطبیقی دکتر فلاح و ساده ساز فرشید فرحناکیان؛

آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی: سه جلد بنیادین دکتر شمس و تست؛

آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری: فقط قانون و تست‌های آزمون‌های مؤسسه؛

حقوق جزا: نص قانون و تست‌های آزمون‌های مؤسسه.

امید فروغ دوست رتبۀ ششم آزمون قضاوت ۹۵

حقوق مدنی: کتاب اعمال حقوقی وعقود معین ۱و۲ دکتر کاتوزیان به اضافۀ شرح جامع قانون مدنی دکتر فرهاد بیات. برای مرور، مختصر حقوق مدنی دکتر توکلی (چاپ۷ به بعد چون اضافاتی داره) و برای تست هم کتاب تست دکتر قربانی که به من کمک شایانی در شناسایی نقاط ضعفم کرد.

آیین دادرسی واجرای احکام مدنی: ۳جلد پیشرفته دکتر شمس و برای مرور کتاب مختصر آیین دادرسی مدنی دکتر توکلی و متن قانون؛

حقوق تجارت:  کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی فرشید فرحناکیان و مجموعه تست دکتر قربانی؛

آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری: کتاب نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی و برای مرور هم کتاب دست‌نویس آیین دادرسی کیفری امین بخشی زاده و مجموعه تست دکتر شادی عظیم‌زاده؛

حقوق جزای عمومی: قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی دکتر ابراهیم شمس؛

این کتاب صرفاً مشتمل بر مباحث حقوق جزای عمومی از ماده ۱ الی ۱۵۹ و منبعی مفید برای من بود.

حقوق جزای اختصاصی : ۳ جلد حقوق جزای اختصاصی دکتر میرمحمد صادقی و مجموعه تست شادی عظیم‌زاده.

سید رضا هاشمی رتبۀ هفتم آزمون قضاوت ۹۵

حقوق مدنی: قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان.

آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی: متن قانون و در کنار آن دو جلد کتاب دوراندیشان.

حقوق تجارت: ساده ساز فرشید فرحناکیان.

آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری: متن قانون و کتاب نکته‌ها در آیین دادرسی کیفری از دکتر خالقی.

حقوق جزا: متن قانون و در کنار آن کتب دوراندیشان.

سعید چگینی رتبۀ هشتم آزمون قضاوت ۹۵

حقوق مدنی: قانون مدنی، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی دکتر کاتوزیان و جزوه ها و کتاب تست دکتر شهبازی؛

آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی: قانون، کتاب ساده ساز آیین دادرسی مدنی فرشید فرحناکیان و ۳ جلد کتاب های بنیادین دکتر شمس؛

حقوق تجارت: قانون و کتاب ساده سازحقوق تجارت فرشید فرحناکیان؛

حقوق جزا: فقط نص قانون و تست؛

آیین دادرسی کیفری و اجرای احکام کیفری: فقط نص قانون و تست.

قوانین خاص و آراء وحدت رویه هم در اکثر منابع یافت می شود و نیازی به تهیه جداگانه آن برای داوطلبان نیست.

سعید طاهرپور رتبۀ نهم آزمون قضاوت ۹۵

در درس حقوق مدنی، کتاب قانون مدنی در نظم حقوق کنونی مرحوم کاتوزیان و در مواردی که ضعف پایه‌ای وجود دارد مطالعۀ جزوۀ دکتر شهبازی مناسب است.

آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی: دوره سه جلدی بنیادین دکتر شمس. البته به کسانی که پایۀ متوسط و ضعیف دارند مطالعه جزوه استاد کمالوند را، که منبع جامع و مناسبی است، پیشنهاد می‌کنم.

حقوق تجارت: کتاب‌های دکتر اسکینی و البته برای کسانی که زمان کافی ندارند یا پایه ی ضعیفی دارند جزوه ی دکتر قربانی و خلاصه ی حقوق تجارت دکتر توکلی را پیشنهاد میکنم .

حقوق جزای عمومی: مطالعۀ متن قانون کفایت می کند. البته کتاب دکتر شادی عظیم‌زاده که قوانین مرتبط به هم را دسته‌بندی کرده است نیز به داوطلبان کمک شایانی می‌کند.

حقوق جزای اختصاصی: کجموعه سه جلدی دکتر میر محمد صادقی و نکته‌برداری از آن، مخصوصاً در بخش جرایم علیه اشخاص و مطالعۀ مثال‌های این کتاب می‌تواند بسیار مفید باشد.

آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری: دوره دو جلدی دکتر خالقی منبع کافی و جامعی است.

البته بدیهی است که در کنار این منابع، مطالعۀ مواد قانونی هم ضرورت دارد.

اختبار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

برای آزمون قضاوت چه بخوانیم؟

امتیاز بدهید

کد وبگذار