مجله اینترنتی وکالت

سوال حقوقی, وکیل, طلاق توافقی, وکالت, موسسه حقوقی

موسسه حقوقی و سوال راجب مسائل حقوقی خود

اولویت‌های پژوهشی قوه قضاییه برای حمایت از پایان‌نامه‌ها

دسته بندی : وکیل
بار

1c2479cde004df8b0b3f31b6741bf808 اولویت‌های پژوهشی قوه قضاییه برای حمایت از پایان‌نامه‌ها
اولویت‌های پژوهشی قوه قضاییه برای حمایت از پایان‌نامه‌ها
امنیت اجتماعی؛ آسیب‌شناسی، چالش‌ها و اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه

مطالعه تطبیقی نظارت نهادهای مردمی بر تخلفات دستگاه‌های اجرایی و مردم، میزان تاثیر و موفقیت آنها

فرصت ها و تهدیدهای شبکه های اجتماعی و راهکارهای افزایش امنیت در آن

اینترنت اشیا و نحوه مواجهه با آن

آسیب شناسی امنیتی کارکرد رسانه در افشای جرایم

ارز دیجیتال و نحوه مواجهه با آن

شناسایی پیامدهای امنیتی بحران کم آبی: آسیب شناسی، چالش ها و راهکارهای پیشگیرانه

ارزیابی اثربخشی دوره های مدیریت مهارت و دانش رفتار بر سربازان، زندانیان و معتادان

فرا تحلیل نحوه نظارت بر مراکز خدمات حقوقی در حوزه داوری

ارزیابی اثر بخشی عملکرد مراکز مشاوره خانواده

شناسایی عوامل افزایش ورودی پرونده به محاکم از دیدگاه حقوقی و قضایی

ارزیابی اثر بخشی اجرای آزمایشی دادگاه درمان مدار

چالش های کاربست محازات های جایگزین حبس در نظام حقوقی و کیفری جمهوری اسلامی ایران

فرا تحلیل مقالات علمی – پژوهشی منتشر شده در حوزه آسیب های اجتماعی فضای مجازی

ژانرهای سینمایی و پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی(درام دادگاهی)

تدوین الگوی نیازسنجی و احصا عناوین پژوهشی پیشگیرانه اولویت دار

تحلیل چارچوب بندی آثار رسانه ای در حوزه مسائل و آسیب های اجتماعی

تدوین نظام اعتبار سنجی دستاوردهای پژوهشی پیشگیرانه

آثار رسانه ای و شیوه اقناع مخاطب در حوزه کودک آزاری

راه اندازی اطلس جنایی و شبکه ملی دیده بانی، شناسایی رصد جرایم دعاوی و آسیب ها

مسئولیت اجتماعی شهروند – خبرنگاران در حوزه آسیب های اجتماعی

طراحی مدل جامع و فراگیر آموزشی با رویکرد پیشگیرانه

سنخ شناسی مدهای فرهنگ ستیز و آسیب زا در فضای مجازی

مطالعه جامعه شناختی علل و پیامدهای شکل گیری حاشیه نشینی و ارائه راهکار راهبردی کنترل رشد حاشیه نشینی

مطالعه کارکردها و کژکارکردهای موسیقی در زمینه مسائل و آسیب های اجتماعی

جرایم و آسیب های نوپدید و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

فرا تحلیل اعتبار سنجی رسانه ای در ایران

فساد اداری، علل و عوامل، چالش ها و راهکارهای پیشگیرانه

مطالعه تطبیقی نظارت نهادهای مردمی بر تخلفات دستگاه های اجرایی و مردم، میزان تاثیر و موفقیت های آنها

شفافیت اقتصادی و پیشگیری از جرایم مالیاتی

رهیافت های توانمندسازی سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی و بهره مندی از ظرفیت های آن

پیشگیری های رسانه محور از جرایم و آسیب های اجتماعی

شناسایی ساز و کارهای ارتقا مشارکت مردمی در جهت صیانت از نهاد خانواده

آسیب شناسی علل ناکامی دستگاه های متولی مقابله با آسیب های اجتماعی

تدوین مدل بومی بازاریابی اجتماعی در جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی

بررسی علل و آسیب های ناشی از خشونت فیزیکی و روانی علیه کودکان، نوجوانان و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

تهیه پیوست علمی برای تشکیل ائتلاف ملی و مردمی در نظام پیشگیری

فرا تحلیل پژوهش های انجام شده در حوزه پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر صنعتی و محرک های صنعتی

ارتقا سطح سبک زندگی ایرانی اسلامی با استفاده از ظرفیت های مردمی

مطالعه آسیب های امنیت اخلاقی در فضای مجازی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

پیوست علمی چگونگی بهره گیری از ظرفیت نیروهای مردمی در توسعه مناطق مبدا و مهاجرت فرست

ارزیابی اثر بخشی کارگاه های پیشگیری رشد مدار

اولویت‌های پژوهشی قوه قضاییه برای حمایت از پایان‌نامه‌ها

امتیاز بدهید

کد وبگذار