مجله اینترنتی وکالت

سوال حقوقی, وکیل, طلاق توافقی, وکالت, موسسه حقوقی

موسسه حقوقی و سوال راجب مسائل حقوقی خود

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۹۶ کانون وکلای همدان

دسته بندی : وکیل
بار

42bebd8402a3a1e84221003a8e5bcf13 اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۹۶ کانون وکلای همدان
اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۹۶ کانون وکلای همدان
رتبه

نام خانوادگی

نام

نام پدر

شماره داوطلبی

۱

جعفرزاده مصور                     

معصومه                       

ابراهیم       

۲۵۶۳۱۰

۲

زارعی                             

افسانه                       

موسی          

۲۵۶۳۲۴

۳

سهراب نیا                         

مجتبی                        

عباسعلی       

۲۵۷۳۵۰

۴

هاشملو                            

معصومه                      

محمد          

۲۵۶۰۱۲

۵

رسولی منصف                      

مصطفی                        

رضا           

۲۵۶۷۳۱

۶

دلیر                              

سمانه                        

حمیدرضا       

۲۵۶۳۳۸

۷

اسدی                               

ثریا                         

حبیب اله      

۲۵۶۴۰۸

۸

طلوعی مجد                         

معصومه                       

شادعلی        

۲۵۶۰۲۳

۹

فتاحی نیا                         

فریبا                        

حمیداله       

۲۵۵۸۷۹

۱۰

سعیدی                             

علی                          

شیرولی        

۲۵۷۰۶۳

۱۱

صبوریان                          

مهدی                         

کاظم          

۲۵۷۴۷۲

۱۲

وثوقی                             

صهبا                         

رسول          

۲۵۵۹۴۸

۱۳

مصلح                              

محمدحسین                     

حمید          

۲۵۶۶۵۵

۱۴

کرمی                              

جلال                         

محمود         

۲۵۶۷۰۸

۱۵

موسوی                             

سیده الهام                   

سیدفضل اله    

۲۵۵۹۷۹

۱۶

محمدصالحی                         

محمدرضا                      

محمود         

۲۵۷۱۳۵

۱۷

روراست                            

راضیه                        

اکبر          

۲۵۶۰۲۶

۱۸

پیرزادی                           

هادی                         

حشمت اله      

۲۵۶۶۸۶

۱۹

صائبی امجد                        

هادی                         

رستمعلی       

۲۵۶۸۱۶

۲۰

عزیزپورقره اغاجلوسفلی             

احسان                        

جعفرقلی       

۲۵۶۶۶۳

۲۱

طلائی                             

مجتبی                         

کریم          

۲۵۶۸۴۸

۲۲

ائینه احمدروغنی                   

پوریا                        

کوثر          

۲۵۶۹۴۹

۲۳

شجاعی تبار                        

جمشید                        

اکبر          

۲۵۷۶۵۳

۲۴

ترکاشوند                           

مهناز                        

محمدمراد      

۲۵۶۰۸۰

۲۵

مثنا                              

بهمن                         

رضا           

۲۵۷۶۳۲

۲۶

فرخشاهی                           

خلیل                         

ابراهیم       

۲۵۷۳۱۴

۲۷

حکمی صفت                        

هانیه                        

قاسم          

۲۵۵۹۴۲

۲۸

عظیمی                             

فاطمه                        

عبداله        

۲۵۵۹۴۹

۲۹

فریادرس                            

سعید                         

محمدرضا       

۲۵۶۹۹۴

۳۰

بهرکشکول                          

طیبه                         

نورعباس       

۲۵۶۲۲۸

۳۱

شهناززاده                         

زهرا                         

عبدالحسن      

۲۵۶۳۱۴

۳۲

عسگری مروت                      

علی                          

جمشید         

۲۵۷۳۵۴

۳۳

چهاردولی                          

بهنام                        

محمد          

۲۵۷۶۵۴

۳۴

زارعی لطف                       

فرزاد                         

نورالدین      

۲۵۶۶۹۰

۳۵

رضایی صدیق                      

بهروز                        

محمود         

۲۵۷۴۹۶

اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۹۶ کانون وکلای همدان

امتیاز بدهید

کد وبگذار