مجله اینترنتی وکالت

سوال حقوقی, وکیل, طلاق توافقی, وکالت, موسسه حقوقی

موسسه حقوقی و سوال راجب مسائل حقوقی خود

آیا پس از تسلیم به رای میتوان تقاضای تعلیق کرد؟

دسته بندی : پرسش و پاسخ
بار

ایا پس از تسلیم به رای میتوان تقاضای تعلیق کرد؟به اتهام جعل سندعادی واختلاس بارعایت مواد۳۷و۳۸به ۶ماه حبس تعزیری و ۵سال انفصال موقت محکوم گردیده ام که با اعمال ماده ۴۴۲حبس متهم از۶به ۵ماه تقلیل و انفصال نیزاز۵به ۴سال کاهش می یابد. ۵۸روز اوین بوده ام که با وثیقه ازاد شده ام.یک سال هم کمیته تخلفات اداره انفصال بهم داده(۹۵/۰۱تا۹۶/۰۱)که گذرانده ام.می توانم اعمال ماده (تعلیق مجازات۴۶) کنم. بزرگواری میفرمایید جواب بدید.

امتیاز بدهید

کد وبگذار