مجله اینترنتی وکالت

سوال حقوقی, وکیل, طلاق توافقی, وکالت, موسسه حقوقی

موسسه حقوقی و سوال راجب مسائل حقوقی خود

آیا انتقال ثروت به یک فرزند بدون اطلاع فرزندان دیگر قانونی است ؟

دسته بندی : خانواده
بار

به استناد ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی می تواند در ملک خود تصرفاتی از جمله تصرفات مالکانه انجام دهد. بنابراین انجام این عمل در صورت حصول سایر شرایط قانونی می باشد.

 
آیا یک مادر سالخورده که اموال بسیار زیادی دارد، می‌تواند اموال خود را بدون اطلاع سه فرزند  پسرش به نام تک دخترش بزند؟. هر مالکی می تواند در ملک خود تصرفاتی از جمله تصرفات مالکانه انجام دهد.
 

هر مالکی می تواند در ملک خود تصرفاتی از جمله تصرفات مالکانه انجام دهد. پرسش مخاطب درباره انتقال اموال مادر سالخورده به تک دخترش این است: سلام ایا یک مادر سالخورده میتواند درقیدحیات بدون اطلاع سه فرزند پسرخود اموالش که مبلغ زیادی است رابه نام تک دخترش بکند؟

هر مالکی می تواند در ملک خود تصرفاتی از جمله تصرفات مالکانه انجام دهد. بنابراین انجام این عمل در صورت حصول سایر شرایط قانونی می باشد.

پاسخ:
به استناد ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی می تواند در ملک خود تصرفاتی از جمله تصرفات مالکانه انجام دهد. بنابراین انجام این عمل در صورت حصول سایر شرایط قانونی می باشد.

امتیاز بدهید

کد وبگذار